Obec Istebné
Aktuality Dôležité oznamy Fotogaléria Kontakty
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Dobrý deň, je Piatok, 20. september 2019 a meniny oslavuje Ľuboslav(a).
Zaujímavé odkazy
Kontakt
Obecný úrad
E-mail:
ocuistebne@dkubin.sk

Telefón:
043 589 12 35
043 589 13 12
Obec
O obci
Krajšia dedina
            Všetko pekné okolo nás produkuje potešenie a prebúdza dušu človeka, pekný domov je hrdosťou obce. V Istebnom sa to stáva skutočnosťou, veľa sa mení k lepšiemu.
            Určite tým najkrajším, čo náš vidiek má, nájdeme v Istebnom. Tu stojí drevený kostolík ako zdroj povznášajúcej emócie. Drevený kostolík je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k významným pamiatkam Oravy, je súčasťou klenotnice krásy oravskej kultúry. Obec sa rozhodla predstaviť ju svetu v mene kultúrnej turistiky na Orave. Drevený kostolík so svojím sa stane vyhľadávaným miestom návštev hostí, ponúkne na novom priestranstve slovo duchovných služieb, bude miestom a náručou kultúrno – spoločenských stretnutí, budú tu Dni duchovných slávností s kultúrnym programom. Prostredie dreveného kostolíka ožije duchom ľudskej spolupatričnosti a pobožnosti. Istebné cez prezentáciu svojho kostolíka vstupuje na kultúrnu scénu Slovenska.
            Dnes už každý vidí, že cestu ku kostolíku dlaždí nový chodník, pred kostolíkom sa vytvára plocha pre spoločné stretnutia, pre návštevníkov je zriadené nové hygienické vybavenie. Obnovuje sa význam miesta kde bola pôvodne škola. Nevyhnutným bolo rozšírenie cesty pre lepší a bezpečnejší prístup k rodinným domom. Úpravy si vyžiadali venovať mimoriadnu pozornosť stabilite svahu prostredníctvom oporných múrov. Úpravy verejných priestranstiev sa dokončujú.
            Teraz sa stáva dôležitým priedomie na ulici s novým chodníkom. Výzva je adresovaná majiteľom domov, očakávaným je krajšie priedomie. Výzvou je odstránenie oceľovej konštrukcie s výpletom, predzáhradky nepotrebujú plot do ulice. Dvor ostane uzavretý bránou umiestnenou v línii domu. Istebné očakáva prvých, ktorí ukážu príklad ďalším, predzáhradka sa stane kvetinovou skalkou. Každý to urobí po svojom ale bez predného plotu, hodnota každého domu vzrastie. Majiteľ domu tak na priedomí obnaží dušu spolupatričnosti s obcou, nezľakne sa domácich nespratníkov. Kvetinové skalky na otvorenom priedomí sa stanú školou citlivosti a ohľaduplnosti. Oznámia hosťom, že tu žijú dobrí ľudia.
V tejto súvislosti je tu ešte rada. Každý majiteľ si pri príležitosti úprav ulice musí doriešiť  odvod dažďovej vody zo strechy domu, nezabudnúť na prístup k žumpe. Dnes je na prvom mieste zachytávanie dažďovej vody do osobitých nádrží, cena úžitkovej vody rastie. Na druhom mieste je vybudovanie vsakovacích jám pre udržanie vlahy v záhradách. Nakoniec je to odvod vody do potoka aj popod cestu. Vyriešenie tejto úlohy zachráni dom, predĺži jeho životnosť, pri každom dome treba nájsť najvhodnejšie riešenie. Stavebná firma pomôže. 
Nakoniec nezabudnime na spoluobčanov ale aj hostí s obmedzenou schopnosťou pohybu či zrakovej orientácie, nevyhnutným je najmä:
 • pozdĺžny sklon chodníkov = 8%
 • na chodníkoch dlhších ako 200 m lavička pre oddych
 • vodiace línie zo špeciálnej dlažby, varovné pásy na priechodoch, a to pri nebezpečných výjazdoch z dvorov, pred prekážkami
 • signálne pásy pre identifikáciu dôležitých miest, najmä vstupy do verejných budov
Úpravy dlažieb tohto zamerania musí zabezpečí zhotoviteľ stavby na úrovni zhotoviteľskej dokumentácie a realizácie.
            Istebné sa po dokončení stavby prebudí do prostredia s významnými zmenami. Istebné bude krajšie, zaujímavejšie, príťažlivejšie. Chodník na ulici je naliehavou výzvou zmeniť priedomia, teraz je na rade akcieschopnosť a rozhodnosť majiteľov domov.
 • Do pozornosti s úctivým pozdravom
autor návrhu – prof. Šarafín M, architekt
05/2011


Práce na stavbe ,,úprava verejných priestranstiev v centrálnej zóne obce"
Obec leží na styku východných výbežkov Malej Fatry, Oravskej Magury a Oravskej vrchoviny. Na severozápade od nej strmo stúpajú zalesnené svahy Lysice.
 
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Región: Dolná Orava
Nadmorská výška: 501 m n. m.
Rozloha: 11,292 km²
Obyvateľov: 1454
Prvá písomná zmienka: 1272/1316

ŠÚJ: 509701
EČV:  DK
PSČ: 027 53
Tel. predvoľba: 043

História

Na návrší Hrádok nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej a sídlisko púchovskej kultúry. Prvý raz sa spomína v roku 1316, keď sa sem presťahovali zemania z Dovalova. V minulosti roľnícka obec s málo úrodnou pôdou, veľa trpela vyčíňaním kuruckých vojsk a povodňami. Začiatkom 20. storočia tu vznikla teheľňa, od roku 1952 je v prevádzke metalurgický závod Kovohuty na výrobu ferozliatin (monopolný výrobca ferozliatin v bývalom Československu). V roku 1944-45 tu bolo silné partizánske hnutie.

Hodnoverné historické informácie o obci Istebné

Istebné leží v doline Istebnianskeho potoka vo Veličnianskej kotline. Na severe zasahujú do chotára výbežky Malej Fatry a Oravskej vrchoviny. Južnú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria flyšové horniny s malými dolomitovými bradlami, severnú hornatinnú čas» rázsochy Malej Fatry. V k. ú. obce sa nachádza lokalita Hrádok, odkiaľ pochádza strieborný poklad z doby halštatskej, v dobe púchovskej tu bolo opevnené sídlisko, ako vstupná brána pre severnú soľnú cestu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1316 pod názvom Istebna. V roku 1382 dostali Istebné zemania Dávidovci od uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, od 18. stor. vlastnili dedinu Csillághyovci a Ambroziovci. Imrich Dávid, účastník Pikovho povstania, bol v roku 1672 popravený na Šibeniciach v Oravskom Podzámku. V roku 1681 založili ev. a. v. farnosť a školu, ktorú navštevoval J. Seberiny. V roku 1686 postavili drevený artikulárny kostol, v roku 1731 ho rozšírili. Zvonica je z 19 storočia, 2 kaštiele z 18. storočia v súčasnosti slúžia ako Detský domov, obecná knižnica a obecné kino. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v horách. Pôsobili tu osvietenskí a národní buditelia J. Tonsoris, J. Matúška, J. M. Hroboň, ako aj zakladateľ hasičských zborov na Orave učiteľ Ondrej Dzubák, ktorý pôsobil na evanjelickej škole v Istebnom. Začiatkom 20. storočia Csillághyovci postavili parotehelňu, ktorá v roku 1962 zhorela. Počas SNP bola obec Istebné partizánskou obcou. JRD založili v roku 1949, čoskoro sa rozpadlo a od roku 1973 patri a do JRD Veličná. V roku 1952 sa v obci vybudoval hutnícky závod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a sídlisko. OFZ. vydávali noviny Oravský Hutník. Od roku 1968 sa konal hudobný festival Oravské synkopy a Minisynkopy. V súčasnosti sa výroba v OFZ úplne zastavila, hutnícky priemysel sa presťahoval do prevádzky Široká. Podstatne celý areál OFZ čaká na asanáciu. Obec je plne vybavená predškolským a školským zariadením t.j. materská škola, základná škola, stredné odborné učilište. V roku 2003 si rímsko-katolícka cirkev Veličná-Istebné prestavali objekt bývalej malo-triedky ZŠ na kostol Božieho milosrdenstva. Rozširuje sa tiež pôsobnosť detského domova na území obce pre viac ako 50 detí z budov, ktoré slúžili ako predškolské zariadenia. V k. ú. obce sa rozvíja priemyselný park, čoho dôkazom je zrealizovaná stavba firmy HOVAL na výrobu kotlov pre teplovodné kúrenie. Obec má vybudovanú kompletnú sieť infraštruktúry. Výhodou obce je poloha, ktorá je napojená na turizmus a rekreačné vyžitie v prírodných podmienkach a to rekreačná oblasť Kubínska Hoľa a Malá Lučivná. Samotný katastre obce slúži pre turistov pre bežecké lyžovanie a turistické vychádzky do nádhernej scenérie Lysice.
 
Historické objekty a pamiatky
 
Pamätná tabula SNP
Kaštieľ: baroko - klasicizmus v parku pri kultúrnom dome; z druhej pol. 18. storočia, 1850-1855 prebudovaný a upravený interiér Dnes sa objekt využíva ako detsky domov.
Kostol: na vŕšku nad obcou, evanjelický, artikulárny, drevený z roku 1686, 1730 rozšírený. Pôdorys má podobu gréckeho kríža. V interiéri vzácne maľby presbytéria z prvej pol. 18. storočia s figurálnymi a rastlinnými motívmi, oltáre od neznámych majstrov z konca 17. storočia, kazateľnica, krstiteľnica a patronátne lavice z konca 17. a prvej pol. 18. storočia. Objekt spolu so samostatne stojacou zrubovou zvonicou z prvej polovice 19. storočia svojou umeleckohistorickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky v okrese.


Vyhľadávanie
Cestovný poriadok
Internetový CP
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Mapa obce
Reklama
Štatistiky
Počítadlo návštev
Created by Royal Flash
Copyright © 2011 istebne.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.
RFko