Obec Istebné
Aktuality Dôležité oznamy Fotogaléria Kontakty
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Dobré ráno, je Sobota, 19. október 2019 a meniny oslavuje Kristián.
Zaujímavé odkazy
Kontakt
Obecný úrad
E-mail:
ocuistebne@dkubin.sk

Telefón:
043 589 12 35
043 589 13 12
Samospráva - Aktuality Pridané: 19.07.2016
Memoriál Ondreja Dzubáka 17.07.2016

Hasiči ako vždy – skvelí!

Napriek nepriaznivému počasiu, zorganizovali v nedeľu 17.07.2016 členovia DHZ Istebné tradičný Hasičský deň – memoriál Ondreja Dzubáka – zakladateľa hasičských zborov na Orave. Takmer 250 hasičov, včetne mladých požiarnikov, súťažilo v hasičských útokoch a výsledné časy dokumentujú, že všetci súťažiaci sú pripravení na včasnú likvidáciu požiarov. Ale žiaľ, stopky nepustia a tak sa napokon ceny, ktoré venovala obec Istebné, udelili takto: 
Kategória Mladý požiarnik
1/ Slovany 21,19 sec.
2/ Párnica 2 29,40 sec.
3/ Párnica 1 37,41 sec.
4/ Veličná 57,09 sec.
5/ Žaškov diskvalifikovaní
V kategórii mladý požiarnik boli pamätnou medailou odmenení všetci súťažiaci.
Kategória Ženy
1/ Kraľovany 34,21 sec.
2/ Bziny 34,32 sec.
3/ Žaškov 2 48,34 sec. 
Kategória Muži
1/ Zázrivá 19,81 sec.
2/ Slovany 21,22 sec.
3/ Párnica 22,34 sec.
Kategória Muži nad 35. rokov
1/ Istebné 25,06 sec.
2/ Párnica 36,41 sec.
Výhercom blahoželáme, všetkým zúčastneným, ako aj organizátorom ďakujeme za dobre zvládnutý hasičský deň, aj za nepriaznivého počasia.


Samospráva - Aktuality Pridané: 12.07.2016
Oznam
Na stiahnutie:
Spoločnosť SPP-distribúcia a.pdf (200 kB)
Samospráva - Aktuality Pridané: 11.07.2016
Hasičský deň 17.07.2016

Samospráva - Aktuality Pridané: 30.06.2016
Bezpečnosť detí cez prázdniny, rady rodičom
Deti počas prázdnin ohrozujú úrazy, ale aj drogy
 
 
Blížia sa dva mesiace prázdnin, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek.  Pre deti však  prázdniny predstavujú aj  veľké riziko úrazu. V tomto období je nárast detských úrazov. Chceme preto vašu pozornosť upriamiť na prázdninové riziká a možnosti,  ako predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.
 
Rady rodičom:
• Porozmýšľajte, ku ktorému susedovi máte dôveru a požiadajte ho, aby dozrel na bezpečnosť vášho dieťaťa v čase, pokiaľ ste v zamestnaní. 
• Naučte dieťa, aby využívalo priezor tzv. „kukátko“ na vchodových dverách vášho bytu a aby neotváralo dvere neznámym ľuďom.
• Poučte svoje dieťa, že nesmie otvárať dvere bytu, ak zazvoní  cudzí človek a to aj vtedy, ak bude tvrdiť, že je kolega niektorého z rodičov a potrebuje pomoc, alebo uvedie iný dôvod.
• Povedzte dieťaťu, aby cez telefón nepodávalo informácie cudzím osobám počas vašej neprítomnosti.
• Zapamätajte si, dieťa nie je vhodné zastrašovať. Zásady bezpečného správania vysvetlite dieťaťu v pokoji.
• Tráviť by dieťa nemalo všetok svoj voľný čas pri televízore a počítači. Malo by všetkému, čo sleduje rozumieť a nepozerať filmy plné brutality a násilia.
• Rozprávajte veľa s dieťaťom na rôzne témy, aby ste si získali jeho dôveru a aby sa vám so všetkým zdôverovalo.
• Vysvetlite dieťaťu, že nemá v čase vašej neprítomnosti do bytu vodiť kamarátov a brať od cudzích ľudí sladkosti.
• Poučte dieťa, že ak mu ubližuje kamarát alebo partia silnejších, môže požiadať o pomoc dospelého.
• Neodmietnite a dôverujte dieťaťu, ak vás požiada o pomoc.
 
Deti v cestnej premávke:
Rodičia by svojim deťom mali zopakovať začiatkom prázdnin zásady bezpečného správania na cestách, či už ako chodci, cyklisti, kolieskoví korčuliari či skejtbordisti.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali na ceste i v zdanlivo pokojnej  ulici.
• Nezabudnite na pestré oblečenie vášho dieťaťa a majte na pamäti, aby bolo videné , teda nemali by ste zabúdať doplniť výbavu dieťaťa doplnkami z reflexného materiálu.
• Nedovoľte deťom bicyklovať sa na frekventovaných cestách bez vašej prítomnosti.
• Nezabudnite na cyklistické prilby pre malých cyklistov, ktoré až v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí vážne úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ, kolobežky, či skejtbordu. Niektoré úrazy končia smrťou a desiatky detí má trvalé následky. Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú. Pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skateboarde treba vždy okrem prilby používať aj chrániče kolien, lakťov a rukavice. Zlomeniny sú najčastejším úrazom detí.
• Skontrolujte   stav  bicyklov detí,  zvlášť  nezabudnite na funkčnosť svetiel, bŕzd, zvončeka a na odrazové sklíčka.
• Upozornite dieťa, ak pôjde so skupinou kamarátov – cyklistov, že jazdiť vedľa seba nesmú!
• Naučte  vaše dieťa správne prechádzať cez cestu. Vie, že má  chodiť po ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty a používať za zníženej viditeľnosti  reflexné bezpečnostné prvky? 
• Upozornite dieťa, že sa nesmie hrať na ceste v blízkosti železničnej trate a v ich blízkosti.
 
Vodiči nezabudnite! V čase letných prázdnin, by ste mali jazdiť omnoho opatrnejšie, pretože v uliciach bude teraz oveľa viac detí.
Mnoho deti bude tráviť voľný čas na sídliskách, či v okolí svojho bydliska medzi rovesníkmi. Rodičia sú v zamestnaní a ich deti sa voľne pohybujú po okolí, teda nie je problém sa dostať aj do styku s drogou. Najlepším riešením je dieťa cez prázdniny zamestnať tak, aby na takéto experimenty nemalo čas a nedostalo príležitosť ju užiť. Vhodné je dieťaťu pripraviť prázdninový program, ktorý bude smerovať k aktívnemu využitiu voľného času. Rodičia by mali dobre svoje dieťa poznať a vedieť, kde a s kým sa počas ich neprítomnosti pohybuje.
 
Samospráva - Aktuality Pridané: 29.06.2016
Športové hry v materskej škole
Dnes znel Istebným radostný džavot detí - škôlkári z Materských škôl z Veličnej, Istebného a Párnice - plnili športové disciplíny ako hladné myšky, kŕmenie zajka, hod do včelieho úľa, krtko pomáha zajkovi, víla Amálka a motýľ Emanuel, hľadanie pokladu u piráta, hod loptičiek do žraloka a podobne. Obecný úrad v spolupráci s Materskou školou naplnil tak jednu zo svojich úloh, zorganizovať športové popoludnie VIP. Toto nádherné podujatie, plné detskej veselosti a športového nadšenia malo byť pôvodne organizované pre dospelých a mládež z okolitých obcí, ale nakoniec sa do toho s chuťou a vysokou profesionalitou pustili učiteľky miestnej materskej školy a veru nasadili latku poriadne vysoko. Patrí im za to veľké poďakovanie, hlavne riaditeľke MŠ Alenke Majdovej, ako aj ostatným zúčastneným. Pre detičky pani kuchárky zo ZŠ pripravili chutný guláš a grilované klobásky, ktoré grilovala sama pani starostka s poslankyňou Renátou Pazúrikovou. Okrem toho všetkého sa deti dočkali aj odmeny za súťaže a rôznych sladkostí.
Ešte raz patrí všetkým veľká vďaka.
 
V Istebnom, 28.06.2016

Strana:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52
Vyhľadávanie
Cestovný poriadok
Internetový CP
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Mapa obce
Reklama
Štatistiky
Počítadlo návštev
Created by Royal Flash
Copyright © 2011 istebne.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.
RFko