Obec Istebné
Aktuality Dôležité oznamy Fotogaléria Kontakty
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Dobré ráno, je Sobota, 19. október 2019 a meniny oslavuje Kristián.
Zaujímavé odkazy
Kontakt
Obecný úrad
E-mail:
ocuistebne@dkubin.sk

Telefón:
043 589 12 35
043 589 13 12
Samospráva - Aktuality Pridané: 08.08.2011
Euroregion Tatry
„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“


Samospráva - Aktuality Pridané: 18.07.2011
Slávnostné otvorenie stavby verejné priestranstvá
Krajšia dedina
            Všetko pekné okolo nás produkuje potešenie a prebúdza dušu človeka, pekný domov je hrdosťou obce. V Istebnom sa to stáva skutočnosťou, veľa sa mení k lepšiemu.
            Určite tým najkrajším, čo náš vidiek má, nájdeme v Istebnom. Tu stojí drevený kostolík ako zdroj povznášajúcej emócie. Drevený kostolík je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k významným pamiatkam Oravy, je súčasťou klenotnice krásy oravskej kultúry. Obec sa rozhodla predstaviť ju svetu v mene kultúrnej turistiky na Orave. Drevený kostolík so svojím sa stane vyhľadávaným miestom návštev hostí, ponúkne na novom priestranstve slovo duchovných služieb, bude miestom a náručou kultúrno – spoločenských stretnutí, budú tu Dni duchovných slávností s kultúrnym programom. Prostredie dreveného kostolíka ožije duchom ľudskej spolupatričnosti a pobožnosti. Istebné cez prezentáciu svojho kostolíka vstupuje na kultúrnu scénu Slovenska.
            Dnes už každý vidí, že cestu ku kostolíku dlaždí nový chodník, pred kostolíkom sa vytvára plocha pre spoločné stretnutia, pre návštevníkov je zriadené nové hygienické vybavenie. Obnovuje sa význam miesta kde bola pôvodne škola. Nevyhnutným bolo rozšírenie cesty pre lepší a bezpečnejší prístup k rodinným domom. Úpravy si vyžiadali venovať mimoriadnu pozornosť stabilite svahu prostredníctvom oporných múrov. Úpravy verejných priestranstiev sa dokončujú.
            Teraz sa stáva dôležitým priedomie na ulici s novým chodníkom. Výzva je adresovaná majiteľom domov, očakávaným je krajšie priedomie. Výzvou je odstránenie oceľovej konštrukcie s výpletom, predzáhradky nepotrebujú plot do ulice. Dvor ostane uzavretý bránou umiestnenou v línii domu. Istebné očakáva prvých, ktorí ukážu príklad ďalším, predzáhradka sa stane kvetinovou skalkou. Každý to urobí po svojom ale bez predného plotu, hodnota každého domu vzrastie. Majiteľ domu tak na priedomí obnaží dušu spolupatričnosti s obcou, nezľakne sa domácich nespratníkov. Kvetinové skalky na otvorenom priedomí sa stanú školou citlivosti a ohľaduplnosti. Oznámia hosťom, že tu žijú dobrí ľudia.
V tejto súvislosti je tu ešte rada. Každý majiteľ si pri príležitosti úprav ulice musí doriešiť  odvod dažďovej vody zo strechy domu, nezabudnúť na prístup k žumpe. Dnes je na prvom mieste zachytávanie dažďovej vody do osobitých nádrží, cena úžitkovej vody rastie. Na druhom mieste je vybudovanie vsakovacích jám pre udržanie vlahy v záhradách. Nakoniec je to odvod vody do potoka aj popod cestu. Vyriešenie tejto úlohy zachráni dom, predĺži jeho životnosť, pri každom dome treba nájsť najvhodnejšie riešenie. Stavebná firma pomôže. 
Nakoniec nezabudnime na spoluobčanov ale aj hostí s obmedzenou schopnosťou pohybu či zrakovej orientácie, nevyhnutným je najmä:
 • pozdĺžny sklon chodníkov = 8%
 • na chodníkoch dlhších ako 200 m lavička pre oddych
 • vodiace línie zo špeciálnej dlažby, varovné pásy na priechodoch, a to pri nebezpečných výjazdoch z dvorov, pred prekážkami
 • signálne pásy pre identifikáciu dôležitých miest, najmä vstupy do verejných budov
Úpravy dlažieb tohto zamerania musí zabezpečí zhotoviteľ stavby na úrovni zhotoviteľskej dokumentácie a realizácie.
            Istebné sa po dokončení stavby prebudí do prostredia s významnými zmenami. Istebné bude krajšie, zaujímavejšie, príťažlivejšie. Chodník na ulici je naliehavou výzvou zmeniť priedomia, teraz je na rade akcieschopnosť a rozhodnosť majiteľov domov.
 • Do pozornosti s úctivým pozdravom
autor návrhu – prof. Šarafín M, architekt


Samospráva - Dôležitý oznam Pridané: 11.07.2011
Samospráva - Aktuality Pridané: 15.06.2011
uvítanie do života
   Narodenie dieťatka  je v každej  rodine slávnostnou udalosťou, všetci sa úprimne tešia  na jeho príchod. Preto aj zástupcovia obce Istebné sa stretli s najmladšími občanmi obce Istebné dňa 15.6.2011 v Kultúrnom dome v Istebnom.
    O pekný kultúrny program sa postarali malí škôlkári Materskej školy a žiaci Základnej školy v Istebnom.  Rodičia prijali darčeky a blahoželanie od zástupcu starostu obce. Slávnostnosť  stretnutia umocnili svojimi podpismi do Kroniky obce Istebné.


Samospráva - Aktuality Pridané: 12.06.2011
hasiči
Strana:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52
Vyhľadávanie
Cestovný poriadok
Internetový CP
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Mapa obce
Reklama
Štatistiky
Počítadlo návštev
Created by Royal Flash
Copyright © 2011 istebne.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.
RFko