Obec Istebné
Aktuality Dôležité oznamy Fotogaléria Kontakty
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Dobrý deň, je Piatok, 20. september 2019 a meniny oslavuje Ľuboslav(a).
Zaujímavé odkazy
Kontakt
Obecný úrad
E-mail:
ocuistebne@dkubin.sk

Telefón:
043 589 12 35
043 589 13 12
Občan
ZO JDS Istebné
Deň zeme

Deň zeme je sviatok, ktorý bol venovaný oslavám príchodu jari. V dnešnej dobe je ponímaný viac ekologicky a upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Preto chráňme si aj my našu prírodu, našu obec, urobme niečo pre čistotu a zveľadenie obce každý sám, každý jednotlivec, každý občan. Veď čistenie verejných priestranstiev, kosenie trávy, odpratávanie psích exkrementov , zametanie chodníkov od odpadkov stojí našu obec ročne tisíce eur.ZO JDS Istebné

Veľká noc  sa blíži a dôchodcovia sa takto chvália svojimi výrobkami.ZO JDS Istebné

Z prejavu predsedu ZO JDS Calla Ladislava na zhodnocovacej schôdzi .
 
Činnosť našej organizácie sa začala dňa 30.jula 2014,s 24 členmi,kedy bol
zvolení 4 členný výbor.
Za predsedu bol zvolený Callo Ladislav
Za podpredsedu Kysel Jozef
za tajomníka Tatarka Jozef
za hospodárku Jazerovská Anna
za predsedu revíznej komisie Ševčík Dušan
za členov Belicová Marta a Kubačková Emília
 
     Vážení členovia náš výbor sa schádzal vždy jeden krát mesačne ,pred
členskou schôdzou, zaoberal sa prípravou členskej schôdze.
Pripravoval rôzne športové, kultúrne a spoločenské akcie.
V mesiaci októbri za finančnej pomoci obecného úradu sme navštívili 
divadelné predstavenie v Martine. Zúčastnilo sa ho 25 členov.
V mesiaci novembri sme si premietali filmy, ktoré nám premietal
p.Tatarka od autora Pavla Barabáša- Rieka Omo a iné.
Ďalej bola uskutočnená športová akcia na spodnú cestu Lisice, smerom do Doliny. Kde sme si spoločne posedeli a v prírode zaspievali.
V mesiaci decembri v počte 3O členov sme navštívili predvianočný Krakow ,kde sme navštívili aj svetoznámi hrad Vavel.
V pred vianočných dňoch sme zorganizovali posedenie pri kapustnici,
ktorí nám navarili muži na čele s p. Sitekom.
Na konci kalendárneho roku 2014 sme sa spoločne zúčastnili  ukončenia
a privítania nového r.2015.Tuto činnosť organizoval obecný úrad,na čele s p. starostkou Fačkovou.
Som presvedčený že spolupráca s obecným úradom bude taká dobrá ako doteraz a bude v prospech nás dôchodcov s celej obce.
 
Vážení členovia,v krátkosti som Vám zhrnul našu činnosť za uplynulé obdobie. Myslím si že sme toho urobili za krátky čas dosť, no mohli sme aj viacej. Je len na nás všetkých koľko toho urobíme v budúcnosti a preto Vás všetkých vyzývam že ak sa chceme tu dobre cítiť je treba aby sme sa všetci spoločne aktívne zapájali do všetkej našej činnosti a osobne sa aj zúčastňovali.
Za malú chvíľu si vypočujete návrh činnosti na budúce obdobie. Preto Vás prosím v diskusii môžete dať nové návrhy na daľšiu činnosť a tak si
spríjemniť život v našej organizácii.
Ja si myslím že sme vykročili správnou cestou, veď o tom sú dôkazy.
Keď sme sa prvý kráť stretli a založili našu organizáciu bolo nás 24
a k dnešnému dňu je nás už cez 50.
Preto sme na poslednom výbore navrhli zvýšenie členov výboru z doterajších 4 na 5.
Drahí priatelia na záver mi dovoľte poďakovať za predošlú činnosť výboru
ktorý sa pravidelne stretával a aktívne pracoval, zároveň mi dovoľte poďakovať okresnej organizácii v Dolnom Kubíne p.Chovancovi za rady
a pomoc pri činnosti našej organizácie. Tiež ďakujem obecnému úradu
p.star. Fačkovej za  pomoc, že sa tu môžeme stretávať.


Vyhľadávanie
Cestovný poriadok
Internetový CP
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Mapa obce
Reklama
Štatistiky
Počítadlo návštev
Created by Royal Flash
Copyright © 2011 istebne.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.
RFko