Obec Istebné
Aktuality Dôležité oznamy Fotogaléria Kontakty
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Dobrý deň, je Piatok, 20. september 2019 a meniny oslavuje Ľuboslav(a).
Zaujímavé odkazy
Kontakt
Obecný úrad
E-mail:
ocuistebne@dkubin.sk

Telefón:
043 589 12 35
043 589 13 12
Aktuality - Oznam Pridané: 12.09.2014
SNP 70.výročie
Aktuality - Oznam Pridané: 12.09.2014
SNP 70.výročie
Aktuality - Oznam Pridané: 12.09.2014
SNP 70.výročie
SNP – navždy v pamäti.
 
 
     Naposledy v roku 1989 viali zástavy Československej socialistickej republiky a Sovietskeho zväzu pri pamätníku hrdinom SNP v Lučivnej na Orave – stredisku partizánskych štábov a vojenskej posádky z Dolného Kubína. Po dlhých 15. rokoch tam opäť slávnostne zažiarili, tento raz už Slovenskej republiky, Sovietskeho zväzu a EÚ. Všetko sa to udialo v rámci osláv 70. výročia SNP, kedy 30.8. ZO SZPB v Istebnom pod patronátom obecných úradov Istebné a Párnica zorganizovali 5. ročník pochodu “Partizánskym chodníkom“ z Istebného cez pamätník padlým počas SNP na Brale v Párnici do Lučivnej. Dve dolnooravské obce sa spojili a dôstojne si pripomenuli hrdinské počiny našich predkov v zapojení sa do SNP.
     Predchádzala tomu slávnosť odovzdávania Čestných uznaní Ústrednej rady SZPB starostovi Istebného Ing. Jánovi Čiefovi a riaditeľke ZŠaMŠ Mgr. Nadežde Kronerovej za rozvíjanie nehynúceho odkazu SNP, ktoré im odovzdala tajomníčka Obl. výboru  SZPB Ružomberok Alžbeta Špirková.
     Obidve susedné obce sa spojili pri pamätníku na Brale, kde všetkých príjemne prekvapila veľká účasť detí aj napriek náročnosti terénu. Po uložení venca k samotnej mohyle, si účastníci zborovo zaspievali Slovenskú hymnu, kde dojatím mnohým zvlhli oči a nasledoval krkolomný zostup do Lučivnej, kde pri pamätníku mali možnosť na vlastné oči spoznať priameho účastníka povstania a jedného zo staviteľov mohyly na Brale, Dr. Jaroslava Prokopa. Aj tu všetci zúčastnení zaspievali našu hymnu a starostka Párnice M.Antalová venovala každému účastníkovi Pamätný list pochodu a deti obdarovala sladkosťami.
     Všetci sme sa potom presunuli k neďalekému prístrešku, kde už rozvoniaval kotlíkový guláš párnickej richtárky a klobásky na opekanie od richtára z Istebného. Popri výdatnom jedle sme sa započúvali do zážitkov Dr. Prokopa počas SNP práve v lokalite Lučivná.
     Medzitým pripravil Milan Skočík zo streleckého oddielu Dol. Kubín súťaž v streľbe zo vzduchovky pre mládež, kde víťazov určili až opakované streľby. Zvíťazil Peter Kulifaj pred Romanom Kulifajom a Miškom Janigom.
     Toto podujatie, kde všade dookola rezonovala myšlienka mierového života a aby naši potomkovia nikdy nezažili hrôzy vojenskej mašinérie, sa aj vďaka slniečku vydarilo a dospelí aj drobci sa tešia na 6. ročník pochodu „Partizánskym chodníkom.“
     Chcel by som vysloviť obrovské ĎAKUJEM za prijatie pozvania Dr. J. Prokopovi a jeho aktívny podiel na našich oslavách, Śtefanovi Novákovi, predsedovi HDK pri ZO SZPB Dol. Kubín, starostom M. Antalovej a J. Čiefovi za obetavú a nezištnú pomoc a podporu, párnickým hasičom za úpravu príjazdovej cesty a okolia pamätníka na Brale, členom ZO SZPB Istebné a Frederičke Stuchlej za úpravu pamätníka v Lučivnej, Paľovi Hladišovi za ušitie zástavy Sovietskeho zväzu, Milanovi Skočíkovi zo streleckého oddielu Dol. Kubín, kuchárovi Paľovi Dzúrikovi a hlavne Paľovi Stuchlému, taj. ZO SZPB Dol. Kubín za neustálu podporu a nekonečné šťuchanie.
     Zvlášť a osobitne by som si prial, aby táto spomienková slávnosť na SNP bola venovaná nebohému Ervínovi Zemkovi, dlhoročnému predsedovi ZO SZPB v Istebnom, priamemu účastníkovi SNP a zakladateľovi tradície pochodu.
     Tak dovidenia o rok vážení a milí priatelia.
 ZO SZPB Istebné

Aktuality - Zápisnice a uznesenia Pridané: 21.08.2014
OZ 15.8.2014
Na stiahnutie:
Zápisnica OZ 15.08.2014.pdf (501 kB)
Aktuality - Oznam Pridané: 14.06.2014
Kvíz k 70. výročiu SNP
Aktivity základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Istebnom.
 
Mesiac jún je mesiacm aktivít ZO SZPB v Istebnom. Podarilo sa nám zachrániť existenciu ZO SZPB v Istebnom a to nás napružilo k aktivitám. Chcem vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu s Obecným úradom v Istebnom aj s tunajšou základnou školou. V stredu 11.6.2014 sa uskutočnil kvíz pre žiakov ZŠ v Istebnom s tématikou SNP a protifašistického odboja. Žiaci tunajšej školy sa zapojili do tejto súťaže z veľkým nadšením. Neušiel nám ani dátum 12.6. 2014 kedy sa dožíva 94 narodenín stále aktívny priamy účastník odboja a vojnový veterán František Jurina zo Zuberca. 13.6.2014 sme aktivity presmerovali na tématický zájazd so žiakmi základnej školy k partizánskej nemocnici v Roháčoch pod vrchom Salatín. K nášmu tématickému zájazdu sa pridala aj tajomníčka Obl.výboru Ružomberok Alžbeta Špirková, ktorá slávnostne odovzdala Františkovi Jurinovi medailu Milana Rastislava Štefánika I.stupňa za aktívnu činnosť v pôsobení SZPB. Nedalo nám neobísť ani partizánsky cintorín na Zverovke, kde spolu so žiakmi ZŠ, predsedom SZPB Dušanom Sabolom a predsedom historickej dokumentačnej komisie ZO SZPB v Dolnom Kubíne Štefanom Novákom. položením kvetov. sme vzdali úctu padlým partizánom. Celý program vyvrcholil návštevou termálneho kúpaliska v Oraviciach. V spolupráci s mládežou vidím dosť otvorené pole pôsobnosti SZPB. Mládež je vnímavá. má veľa otázok a čaká odpovede a my musíme nájsť tú správnu cestu ako im odpovedať. V prázdninovom období ešte plánujeme náučný turistický chodník z obce Istebné k pamätníku na Párnickom brale. Akciu pripravíme v spolupráci s Obecným úradom Istebné a tunajším turistickým oddielom.
Pavol Stuchlý 


Strana:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65
Vyhľadávanie
Cestovný poriadok
Internetový CP
Odkiaľ:
Kam:
Dátum:
Čas:
Mapa obce
Reklama
Štatistiky
Počítadlo návštev
Created by Royal Flash
Copyright © 2011 istebne.sk - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webstránky.
RFko